HEROIN

PERBEZAAN SEBELUM DAN SELEPAS

10 th heroin

kaedah layan tindak balas positif